Gravide som tar ekstra omega-3 reduserer barns risiko for lette astmatiske plager

Danske forskere har publisert et studie som viser at gravide som tar ekstra omega-3 under graviditet redusere barns risiko for å utvikle lette astmatiske plager. Over 700 gravide var med i undersøkelsen. Studien er publisert i det prestisjetunge tidsskriftet New England Journal of Medicine.

Omega-3 kan forebygge over 30% av alle tilfeller av lette astmatiske plager

De gravide inntok 2,4 gram fiskeolje hver dag fra tredje trimester. Barna ble fulgt opp i en periode på 5 år etter fødselen. Resultatene viser at hvert tredje tilfelle av lette astmatiske plager hos barn under 5 år kan unngås med nok omega-3 under siste trimester av graviditeten.
”Dette i seg selv er massivt. Kan vi redusere lettere astmatiske plager hos 1/3 av befolkningen med fiskeolje, har vi fundamentalt endret tilgangen til å redusere lettere astmatiske plager, noe som vi har forsøkt gjennom mange år”, uttaler Hans Bisgaard.
Bisgaard er leder av Dansk BarneAstma Center og professor i barnesykdommer ved Københavns Universitet, og mener dette er det største høydepunktet i hans 35-års lange karriere som forsker. Resultatene var best hos de av kvinnene som ved starten hadde lavest blodnivå av omega-3-fettsyrene EPA og DHA, så man kan altså se en sammenheng mellom inntak av omega-3-fettsyrer og lette astmatiske plager.

Omega-3 opptak bestemmes av gener

Et annet interessant funn var at noen kvinner har et spesiell gen som gjør at man har liten mulighet til å produsere EPA og DHA fra vegetabliske kilder.  Denne gruppen hadde klart størst effekt av tilskudd av omega-3 fra fisk.  Hyppigheten av lette astmatiske plager ble i denne gruppen halvert.

Barn med lettere astmatiske plager er den hyppigste kroniske utfordringen hos barn

Barn med lette astmatiske plager er den kroniske sykdommen plagen som er hyppigst blant barn og årsaken til flest innleggelser blant barn.
“Kan vi redusere dette med dette med en tredjedel, så er dette veldig stort,” uttaler Bisgaard
En av lederne i New England Journal of Medicine støtter forskningen. Fettsyreforskeren Christopher E. Ramsden sier at studien fra Danmark er meget solid, dobbeltblindt, randomisert og placebokontrollert. ”Konklusjonen er troverdig,”uttaler han. Han mener dette også gir grunnlag for å se nærmere på å skreddersy intervensjoner hos de som vil ha størst effekt av ekstra tilskudd av omega-3. Ramsden påpeker også at dette viser viktigheten av å måle blodverdiene av EPA og DHA for fremtidige studier på omega-3.

En lik undersøkelse planlegges nå i USA

Resultatene fra omega-3 undersøkelsen fra Danmark var overbevissende og markante. Planene nå er at man nå skal gjøre et tilsvarende studie i USA på Harvard University. Målet er å gjenta forsøket fra Danmark, siden man lettere vil se tilsvarende resultater. Dette fordi befolkningen i USA spiser omtrent halvparten så mye fisk som hva de gjør i Danmark. De danske forskerne planlegger nå å følge barna i enda flere år. De tror at nok omega-3 også kan ha positive effekter på andre helseutfordringer.
Crystal Mind bidrar til
Kilder:
  1. Fish Oil–Derived Fatty Acids in Pregnancy and Wheeze and Asthma in Offspring. Bisgaard et al., N Engl J Med 2016; 375:2530-2539December 29, 2016DOI: 10.1056/NEJMoa1503734
  1. Breathing Easier with Fish Oil — A New Approach to Preventing Asthma? Christopher E. Ramsden, N Engl J Med 2016; 375:2596-2598December 29, 2016DOI: 10.1056/NEJMe1611723
  1. Fiskeolie til gravide forebygger astma hos deres børn. http://videnskab.dk/krop-sundhed/fiskeolie-til-gravide-forebygger-astma-hos-deres-boern
  1. Ny forskning: Fiskeolie i graviditeten mindsker risikoen for børneastma. http://www.dr.dk/nyheder/indland/ny-forskning-fiskeolie-i-graviditeten-mindsker-risikoen-boerneastma

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s