Mangel på omega-3-fettsyrer hos barn med konsentrasjonsbrist

Et studie publisert i Clinical Psychological Science viser til at barn med konsentrasjonsbrist har flere symptomer på mangel av essensielle omega-3 fettsyrer. Dette til tross for at de har samme inntak av fettsyrer som kontrollgruppen. Denne mangelen på fettsyrer var også assosiert med grad av symptomer.

Både barn uten og barn med konsentrasjonsbrist var med i studien

42 barn i alderen 6 – 12 år var med i studien. Halvparten av barna hadde alvorlig konsentrasjonsbrist, mens kontrollgruppen hadde helt normale konsentrasjonsevner for aldersgruppen. Hele undersøkelsesgruppen var en homogen gruppe. Det var ingen forskjeller i alder, sosioøkonomisk status, inntak av omega-3 fettsyrer, eller av matinntak generelt. Funnene fra studien er av stor interesse for videre forskning. Selv om begge gruppene fikk i seg like store mengder av essensielle fettsyrer, hadde barna med stor grad av konsentrasjonsbrist allikevel en fettsyremangel. Forskerne kommer med to forklaringer på hvorfor barn med alvorlig konsentrasjonsbrist har en mangel på essensielle fettsyrer, selv om de inntar like mye som andre barn. «Barn med alvorlig grad av konsentrasjonsbrist og utagerende, aktiv adferd har enten et høyere forbruk essensielle fettsyrer, eller en dårligere fungerende metabolsk utnyttelse som igjen resulterer i lavere omega-3 status og større mangelsymptomer»

Flere faktorer viktig for opptak av omega-3

Det er spesielt tre faktorer som påvirker omsetningen av omega-3. Disse er

a) Evnen til å omdanne plante-omega-3 til omega-3-fettsyrene EPA og DHA

b) Genetiske påvirkninger av enzymer for omdannelse av fettsyrer

c) Kjønn.

For å omdanne omega-3 fra planter til omega-3-EPA, er det estimert at man trenger et inntak på 20 gram ALA for at kroppen skal kunne danne 1 gram EPA. Om man ikke spiser fisk eller tar tilskudd med marint omega-3, er dette enorme mengder som skal til for å få tilstrekkelig med EPA og DHA omdannet fra alfalinolensyre fra planteroljer. Noen personer har en genvarianterer som gjør at man utnytter fettsyrer dårligere, samtidig ser man at disse et forhøyet nivå av omega-6-fettsyren arakidonsyre (AA). Undersøkelser har vist at unge kvinner omdanner mer omega-3 DHA og EPA fra plante-omega, sammenlignet med unge gutter. Det er også gjort funn som viser til at mannlige kjønnshormoner kan hemme omdannelse av fettsyrer, mens kvinnelige kjønnshormoner ser ut til å fettsyrer. Dette kan også være med på å forklare hvorfor gutter er mer utsatt enn jenter. Funnene i denne nye undersøkelsen indikerer derfor at barn med alvorlig konsentrasjonsbrist har behov for større mengder med omega-3-fettsyrer på grunn av forskjeller i fettsyremetabolismen.

Crystal Mind for barn med konsentrasjonsbrist

Crystal Mind er et norskutviklet produkt basert på Crystal Oil, en spesialutviklet omega-3-kilde rik på EPA-fettsyren. Crystal Oil har et naturlig høyt innhold av omega-3-fettsyren EPA, men lavt innhold av DHA.  Dette er hva forskere nå er enige om er best for hjernens normale funksjoner. I tillegg til omega-3-EPA, inneholder Crystal Mind også magnesium, sink, vitmain B6, vitamin B12, folat, vitamin D3 og GLA-fettsyren, ingredienser som styrker hjernens normale funksjoner og bidrar til normale psykologiske funkjsoner. Det er velkjent at næringsemner i kapselform opptas langt bedre enn tabletter. Derfor er Crystal Mind så effektiv, selv i mindre doser. ____________________________________________________________________________
Crystal Mind bidrar til

Kilder: Delay Aversion, Temporal Processing, and N-3 Fatty Acids Intake in Children With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD). Chang et al., Clinical Psychological Science, November 2016 vol. 4, no 6 1094-1103.  http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/2167702616637820 Efficiency of convertion of alpha-linolenic acid to long chain n-3 fatty acids in man. Brennan et all. Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care (2002), 5, 127-132. Association of fatty acid desaturase genes with atention-deficit/hyperactivity disorder. Brookes et al., Biological Psychiatry, (2006), 1053-1061. Convertion of alpha-linolenic acid to eicosapentaenoic, docosapentaenoic and docosahexaenoic acid in young women. Burdge et al., British Journal of Nutrition (2002), 88, 411-420.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s