Crystal Mind – for normal hukommelse og innlæring

Bedre innlæring og hukommelse kan hjelpes med riktig kosttilskudd.  En rekke store internasjonale undersøkelser har dokumentert dette. Studier på fettsyrer med et høyt innhold av omega-3 EPA og lavt innhold av omega-3 DHA i kombinasjon med omega-6 GLA, viser at barn i skolealder forbedrer sin hukommelse og lese- og skriveferdigheter.  Eldre personer vil også oppleve en bedret hukommelse. Korttidshukommelsen kan gjøres bedre med tilskudd av EPA-rike fiskeoljer slik som Crystal Mind. Korttidshukommelsen er spesielt viktig for læringsevnen vår. Barn som daglig tar tilskudd av naturlig EPA-rike fettsyrer, slik som du finner i Crystal Mind,  løser arbeidsoppgaver lettere og er mindre avhengig av hjelp fra lærere og foreldre. Dette gir mer selvsikre og selvstendige barn, og slår positivt ut for barnas selvbilde. Crystal Mind med naturlig EPA-rik omega-3 olje, vitaminer og mineraler vil derfor: • Kunne bedre hukommelsen hos barn, voksne og eldre • Kunne bedre innlæringsevnen • Kunne bedre språkforståelse • Kunne bedre lese- og skriveferdigheter • Kunne gi mer selvsikre og selvstendige barn I sum har dette vist at barn får et økt selvbilde og tillit til seg selv.

Om Crystal Mind

Crystal Mind er et norskutviklet produkt basert på Crystal Oil.  Crystal Oil er en spesialutvikle, naturlig omega-3 som er spesielt rik på EPA-fettsyren. Crystal Oil har samtidig et lavt innhold av omega-3-fettsyren DHA.  Dette er hva forskere nå er enige om er best for hjernens normale funksjoner. I tillegg til omega-3-EPA, inneholder Crystal Mind også magnesium, sink, vitmain B6, vitamin B12, folat, vitamin D3 og GLA-fettsyren.  Dette er essensielle næringsstoffer som styrker hjernens normale funksjoner og bidrar til normale psykologiske funkjsoner. Vitaminene og mineralene du finner i Crystal mind støtter også hverandre, og gir en økt utnyttelse av omega-3. Det er kjent at næringsemner i kapselform opptas 2-3  ganger bedre enn tabletter. Derfor er Crystal Mind så effektiv, selv i mindre doser.
Crystal Mind bidrar til

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s