Betingelser

ANGRERETT

Kjøp i crystal-mind.no dekkes av angrerettslovens bestemmelser – angrettskjema følger med varer vi sender ut.  Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt.

Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettsskjema, e-post, telefaks eller brev), og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren innen rimelig tid. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dag selgeren mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til selgerens rådighet. Selgeren kan ikke fastsette gebyrer for kjøperens bruk av angreretten, men selgeren kan kreve at kjøperen skal betale kostnadene for returforsendelsen.

Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til selgeren i samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den. Kjøperen bør sende varen tilbake til selgeren i originalemballasjen hvis dette er mulig.  Er forsegling av mottatt vare brutt, kan angreretten ikke benyttes.

REKLAMASJON

Dersom det foreligger en mangel ved varen/varene du har mottatt, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen.

LEVERING

Varer sendes normalt ut innen 24 timer etter bestilling i ukens virkedager. Vi sender varer med Posten Norge – postleveringstid er ca 2-4 dager avhengig av hvor du bor.

BETALINGSBETINGELSER

Betaling skal skje senest innen den dato som angis på den medfølgende faktura. Utelater du å betale faktura, mottar du betalingspåminnelse med et purregebyr. Unnlater du å betale denne, oversendes kravet til inkasso. Renter og tilleggsgebyrer vil bli tillagt i henholdt til gjeldende norske regler og praksis.

 

Kontakt: Nutrimed TM, Ekornveien 28, 1430 Ås